Tłumaczenia

DOŚWIADCZENIA

Nasze doświadczenia to ponad 10 lat praktyki w tłumaczeniach z/na język angielski specjalistycznych tekstów technicznych, studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko, projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, raportów, kontraktów i korespondencji biznesowej dla naszych polskich i zagranicznych klientów, wydawnictw oraz odbiorców indywidualnych. Staranność, rzetelność, profesjonalna jakość tłumaczeń oraz stała cena sprawiają, że mamy zaszczyt współpracować z największymi firmami konsultingowymi na naszym rynku.

SPECJALIZACJA

Do głównych obszarów specjalizacji należą: ochrona środowiska, technika i technologie, dokumentacja unijna, gospodarka komunalna, komunikacja i transport, rozwój regionalny i infrastrukturalny, rozwój obszarów wiejskich oraz zasobów ludzkich. Nasze doświadczenia obejmują tłumaczenia ponad pięćdziesięciu dużych projektów, ocen oddziaływania na środowisko, studiów wykonalności, kompleksowych raportów, strategii rozwoju i dokumentacji technicznej, publikacji unijnych i wydawnictw książkowych na zlecenie instytucji rządowych i samorządowych, firm konsultingowych, ambasad i klientów biznesowych. Zapewniamy także możliwość tłumaczeń przysięgłych wszelkich dokumentów.

DYSKRECJA I BEZPIECZEŃSTWO

Nasze biuro gwarantuje zachowanie poufności tłumaczonych tekstów. Każdy z naszych tłumaczy podpisał zobowiązanie do nie ujawniania treści powierzonych mu dokumentów.

TECHNICZNE WARUNKI TŁUMACZEŃ

Przyjmujemy tłumaczenia na podstawie zlecenia na wszelkiego rodzaju nośnikach elektronicznych, pocztą elektroniczną lub w formie wydruku bezpośrednio w biurze Europejskiego Centrum Biznesu. Tłumaczymy teksty dostarczone nam w programach MS Word, MS Exel, MS PowerPoint, itd. Zasady i możliwości tłumaczeń tekstów dostarczonych nam w innych formatach ustalamy indywidualnie z klientem. Strona rozliczeniowa dla tłumaczeń pisemnych to 1700 znaków bez spacji na stronie tekstu przetłumaczonego. W przypadku tłumaczeń przysięgłych jest to 1125 znakówna stronie. Standardowo gotowe tłumaczenie przekazujemy w wersji elektronicznej na wybranym przez klienta nośniku lub przesyłamy drogą elektroniczną. W przypadkach uzgodnionych z klientem, możliwe jest przekazanie tłumaczenia dodatkowo w formie wydruku lub innej formie wygodnej dla klienta. Jeżeli Klient wymaga od tłumacza wykorzystania specyficznej dla danej instytucji lub dokumentu nomenklatury, klient jest zobowiązany do dostarczenia takiego słownika takich terminów wraz z tekstem tłumaczenia. Standardowa szybkość tłumaczenia to 7 stron dziennie licząc od kolejnego dnia po przyjęciu zlecenia i otrzymaniu materiałów. Tłumaczenia wymagające przekładu powyżej 7 stron dziennie są traktowane jako tłumaczenia ekspresowe, a ich cena jest uzgadniana indywidualnie z klientem. Wszystkie teksty są korygowane przez ekspertów przed ich oddaniem do klienta.

FORMULARZ ZLECENIA TŁUMACZENIA

Pobierz formularz zlecenia tłumaczenia (pdf).

REFERENCJE:

• Arcadis

• Enterplan

• LinguaTon

• Proeko

• List polecający

• Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi